Akce školy

Do této kategorie škola vypisuje přihlašování na nejrůznější akce pořádané školou. Zpravidla se tedy jedná o zájezdy, školy v přírodě, lyžařské kurzy a pod. Zápis slouží pro rezervaci místa a zpětnou vazbu, zda je o tuto akci zájem. Ve většině případů je třeba ještě po elektronické rezervaci místa učiteli doručit papírové potvrzení (např. od lékaře, souhlas podepsaný rodičem atd.). Všechny potřebné dokumenty naleznete u jednotlivých akcí jako PDF dokumenty ke stažení a vytištění.

A - jazykové kroužky (2017/2018)

Tyto kroužky budou součástí výuky ve školním roce 2017/2018. Zápis bude probíhat od 1.6.2017 do 30. 6. 2017.

var.symbstavnázev kurzuučitelzápisycena
3Zábavná angličtina pro 3. ročník ( stanovíme později )69/991 200 Kč / šk. rok
4Zábavná angličtina pro 4. ročník ( stanovíme později )62/991 200 Kč / šk. rok
5Zábavná angličtina pro 5. ročník ( stanovíme později )73/991 200 Kč / šk. rok
61Zábavná němčina pro 6. ročník ( stanovíme později )25/991 200 Kč / šk. rok
62Zábavná ruština pro 6. ročník ( stanovíme později )11/991 200 Kč / šk. rok
63Zábavná španělština pro 6. ročník ( stanovíme později )6/991 200 Kč / šk. rok

B - zájmové kroužky (2017/2018)

Vážení rodiče, vyberte si z následující nabídky kroužků organizovaných naší školou v tomto školním roce. Děkujeme, že při platbě na účet 2700509843/2010 uvedete správný variabilní symbol (číslo v zeleném rámečku na začátku každého řádku) a vyplníte jméno dítěte a třídu do zprávy pro příjemce platby.

Kroužky v II. pololetí automaticky pokračují, platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, zpráva pro příjemce) jsou shodné. Není třeba zapisovat žáky znovu. Pokud si ve II. pololetí přejete z kroužku odhlásit, napište, prosím, vedoucímu kroužku. Děkujeme.

C - Externí kroužky (2017/2018)

Tyto koužky pořádají externisté ve vlastních prostorách nebo po domluvě přímo ve škole. Přihlašování do kroužku je dle daného subjektu buď přímo zde a nebo je uveden odkaz na externí přihlašovací systém, kontaktní osobu, telefon. Informace o platbě za kroužek a další podrobné informace se dozvíte vždy u konkrétního kroužku.