Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče, 
vítáme vás na stránce určené k zápisu dětí do povinné školní docházky na základní škole.

Elektronický zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne od 1.4.2023 8:00 do 30.4.2023 23:59.

Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost správně zadanému emailu a telefonnímu číslu.

Elektronické podávání přihlášky proběhne v těchto krocích:
1. Vyplnění žádosti o přijetí (přihláška - údaje jsou povinné).
2. Vyplnění zápisové karty školy (všechny údaje jsou volitelné, vyplněním škole zjednodušíte proces zpracování, pokud údaje neuvedete a budou školou vyžadovány, doplníte přímo ve škole po přijetí žáka).
3. Kontrola vyplněných údajů a odeslání přihlášky.
4. Potvrzení úspěšného podání a přidělení registračního čísla (bude též zasláno na email, bude-li uveden a platný).
   Informace o přijetí do školy je uváděna pouze pod registračním číslem.
5. U některých škol bude možné volitelně vyplnit i další přihlášky, které jsou nepovinné, jejich vyplnění již nyní ušetří čas při vyplňování opakujících se údajů.

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, vyplní elektronickou přihlášku a musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Na základě těchto dokumentů bude školou připravena Žádost o odklad, kterou následně podepíší.

Využitím elektronické přihlášky souhlasíte se zpracováním poskytnutých dat pro účely zápisu do první třídy na zvolené škole. Data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a evropskou směrnicí GDPR.

Věříme, že tuto možnost oceníte a elektronické podání přihlášky využijete.

SIRS.cz, tým autorů
 


Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu na naši školu, kde jednoduše vyplníte požadované údaje. Formulář bude automaticky předán do školy. Po jeho vyplnění Vám bude poskytnuta možnost rezervovat si čas prezenčního zápisu Vašeho dítěte ve škole. Podrobné informace k zápisu na naší škole naleznete na webových stránkách školy: https://www.zssnp.cz/skola/zapis