Základní škola a Mateřská škola, Štefcova ul. 1092

Tyto stránky slouží k zápisu žáků na kroužky, zápisu do prvních tříd a rezervaci termínů na nejrůznější události a akce školy.