Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče, 
vítáme vás na stránce určené k zápisu dětí do povinné školní docházky na základní škole.

 

Zápis dětí do 1. tříd proběhne za přítomnosti dětí i rodičů dne 7. 4. 2022 od 14:30 do 17:00.
Pro usnadnění zápisu na místě prosím vyplňte elektronický formulář. 

 

Zápis proběhne ve dvou krocích: 

1) elektronické vyplnění formuláře 

Online formuláře budou dostupné na stránkách školy od 28. 3. 2022 8:00 do 5. 4. 2022 23:59.

Správným vyplněním všech údajů ve formulářích zjednodušíte proces zápisu.

Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost správně zadanému emailu a telefonnímu číslu.

Formuláře není nutné tisknout (vytiskne škola). 

2) zápis ve škole 

Proběhne dne 7. 4. 2022 od 14:30 do 17:00 za přítomnosti dětí i rodičů. 

Na místě budou k dispozici vytištěné formuláře k podepsání. 

S sebou přineste originál (kopii) rodného listu. 

V případě nemoci dítěte se rodič domluví s vedením školy na náhradním termínu zápisu.

 

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad obdrží v den zápisu od ředitelky školy formulář Žádost o odklad. Při podání žádosti rodič doloží souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Žádost o odklad musí být podána nejpozději do 31. května 2022. 

 

Využitím elektronické přihlášky souhlasíte se zpracováním poskytnutých dat pro účely zápisu do první třídy na zvolené škole. Data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a evropskou směrnicí GDPR.