Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče, 
vítáme vás na stránce určené k zápisu dětí do povinné školní docházky na základní škole.

Elektronický zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 proběhne od 1.4.2023 8:00 do 30.4.2023 23:59.

Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost správně zadanému emailu a telefonnímu číslu.

Elektronické podávání přihlášky proběhne v těchto krocích:
1. Vyplnění žádosti o přijetí (přihláška - údaje jsou povinné).
2. Vyplnění zápisové karty školy (všechny údaje jsou volitelné, vyplněním škole zjednodušíte proces zpracování, pokud údaje neuvedete a budou školou vyžadovány, doplníte přímo ve škole po přijetí žáka).
3. Kontrola vyplněných údajů a odeslání přihlášky.
4. Potvrzení úspěšného podání a přidělení registračního čísla (bude též zasláno na email, bude-li uveden a platný).
   Informace o přijetí do školy je uváděna pouze pod registračním číslem.
5. U některých škol bude možné volitelně vyplnit i další přihlášky, které jsou nepovinné, jejich vyplnění již nyní ušetří čas při vyplňování opakujících se údajů.

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, vyplní elektronickou přihlášku a musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny. Na základě těchto dokumentů bude školou připravena Žádost o odklad, kterou následně podepíší.

Využitím elektronické přihlášky souhlasíte se zpracováním poskytnutých dat pro účely zápisu do první třídy na zvolené škole. Data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a evropskou směrnicí GDPR.

Věříme, že tuto možnost oceníte a elektronické podání přihlášky využijete.

SIRS.cz, tým autorů
 


Vážení rodiče, ZŠ Sever Vám nabízí: - výuku anglického jazyka v 1. ročníku – 1 hodinu, ve 2. ročníku – 2 hodiny, od 3. ročníku – 3 hodiny týdně - od 6. ročníku posílení výuky anglického jazyka o 2 hodiny týdně pomocí metody CLIL (vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně) - druhý cizí jazyk (německý, ruský) od 7. ročníku v počtu 2 vyučovacích hodin týdně - výuku základů informatiky od 3. ročníku - výuku plavání pro děti 1. a 2. ročníku v rámci spolupráce s Plaveckou školou v HK - od 1. ročníku interaktivní komunikaci se školou prostřednictvím elektronické žákovské knížky - školního psychologa, který poskytuje bezplatnou poradenskou pomoc žákům i rodičům - školní družinu pro žáky od 1. do 3. ročníku - v rámci školní družiny velké spektrum zájmových kroužků - projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ - elektronický vstup do školy pomocí čipu Více informací získáte na našich webových stránkách www.zssever.cz Děkujeme za projevený zájem o naši školu a těšíme se na další spolupráci.